Diensten

We ondersteunen onze klanten bij het realiseren van hun ambities die bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Dit vraagt vrijwel altijd maatwerk en een grote betrokkenheid bij de klant.

Onze dienstverlening is als volgt in te delen:

Onderzoek en advies
Zoals marktverkenningen, haalbaarheidsstudies, planstudies of evaluaties en advisering over de vorming van beleid en strategie. Een uitgebreidere toelichting vindt u hier.


Innovatiesupport
Zoals coaching of sparring als een verfrissende steun in de rug om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en vermarkten. Een uitgebreidere toelichting vindt u hier.


Marketing en communicatie
Zoals het ontwerpen en implementeren van een gedeelte of het complete traject om een programma, beleid of nieuw concept in de markt te zetten. Een uitgebreidere toelichting vindt u hier.


Subsidies en financiering
Zoals het vinden en organiseren van subsidies of andere vormen van financiering of juist ondersteuning bij het opstellen van nieuwe regelingen. Een uitgebreidere toelichting vindt u hier.


Project- en programmamanagement
Zoals het managen en bemannen van een project- of programmabureau of het bieden van ondersteuning voor uitvoeringsorganisaties. Een uitgebreidere toelichting vindt uhier.


Inkoop en contracten
Zoals het ondersteunen bij het inkopen van energie en het beheren van energiecontracten. Een uitgebreidere toelichting vindt u hier.