Inkoop en contracten

Onder de handelsnaam Source4Energy ondersteunen we afnemers van energie bij het inkopen van energie en het beheren van energiecontracten. Daarbij maken we de mogelijkheden en risico's van de liberaliserende energiemarkten inzichtelijk en brengen we helderheid in contractvorming en contractbeheer.

Door de gangbare koppeling van energieprijzen aan groothandelsprijzen ontstaat bij veel klanten de behoefte om de risico's in kaart te brengen en strategien voor risicomanagement te implementeren als onderdeel van de vastlegging van de leveringstarieven.

Met onze eigen ontwikkelde benchmarks en risico-schatters realiseren onze klanten bij vergelijkbare (marktprijs)risico's aantoonbaar lagere energiekosten. En met een goede opzet voor contractbeheer worden onnodige en foutieve facturen tot een minimum gereduceerd en worden wijzigingen in de aansluitingenportfolio van de klant zoals in- en uithuizen en categoriewijzigingen effectief afgehandeld.

Beleidsvorming, haalbaarheidsstudies en impact analyses op het gebied van energie-, energiebesparing-, infrastructuur-, vergroenings- en duurzame opwekkingsprojecten completeren dit dienstenpakket. Complexere inkopende organisaties vinden bij ons ondersteuning in het structureren van een eigen integraal energiebeleid waarin inkoop, risico management, energiebesparing en verduurzaming in een samenhangende perspectief worden geplaatst.

Voor een impressie van onze projecten met betrekking tot inkoop en contracten kunt u doorklikken naar ons overzicht van voorbeeldprojecten.