Onderzoek en Advies

New-Energy-Works voert diverse vormen van marktonderzoek uit, zoals marktverkeningen, haalbaarheidsstudies, planstudies en evaluaties.

Onze advisering bestrijkt het gehele veld van strategische keuzes tot actieplannen voor overheden en bedrijfsleven. Afhankelijk van de vraagstelling resulteert de advisering in richtinggevende rapporten of praktische en actiegerichte presentaties.

Deze studies en adviezen helpen onze klanten bij de vorming van nieuw beleid of het bepalen van een nieuwe strategie. Soms is het doel om nieuwe producten of diensten te introduceren, of een nieuwe organisatie op te richten.

Voor een nadere kennismaking met ons track record op dit gebied, kunt u doorklikken naar een overzicht van afgeronde projecten met betrekking tot onderzoek en advies.