Overheden en uitvoeringsorganisaties

We werkten voor onder andere de volgende overheden en uitvoeringsorganisaties:

/ / /
Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Gemeente Apeldoorn

 

 Gemeente Den Haag

 

/ / /
Gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerlen

Gemeente
's-Hertogenbosch 

 

/  / /
Gemeente Houten  Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad

 

/        /  /
Gemeente Zeist          Provincie Noord-Brabant Provincie Utrecht


/ / /
Milieudienst Noord-West
 Utrecht
Bestuur Regio Utrecht Stadsgewest Haaglanden


/ / /
Europese Commissie Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Energiesprong

 

/ /
Agentschap NL Ministerie BZK

   

/

/

Ministerie EZ Ministerie VROM