Project- en programmamanagement

De omvang en complexiteit van projecten en programma's kan sterk varieren. Vaak vraagt de uitvoering ervan echter extra inspanning of een frisse blik om slagvaardig te kunnen opereren. Op beide punten helpen wij onze klanten.

In korte tijd inspelen op vragen van klanten is een belangrijke kracht van New-Energy-Works. Dit leidt soms tot projecten van beperkte omvang zoals het opzetten van een proces voor de afhandeling van subsidieaanvragen. Soms duren de projecten wat langer, als we ook helpen bij de uitvoering. We zijn al jaren betrokken bij enkele grotere en langlopende projecten en programma's en bieden ook praktische ondersteuning bij het realiseren van projecten.

Voor een nadere kennismaking met ons track record, kunt u doorklikken naar een overzicht van afgeronde projecten waarin wij onze klanten van dienst zijn geweest met project- en programmamanagement.