Voorbeeldprojecten

 • Innovatiesupport

  Graag illustreren we onze dienstverlening aan de hand van een aantal opdrachten die we reeds hebben uitgevoerd.

  • GreenTech Gateway

   Wij ondersteunen de TU Delft bij de opbouw van de GreenTech Gateway, door het initieren en mobiliseren van R&D projecten. Daarbij combineren we allerhande disciplines en producten met elkaar. Als resultaat zijn drie grote onderzoeksvoorstellen ontwikkeld en zijn enkele succesvolle start-ups betrokken geraakt bij het onderzoek. Voor een van deze bedrijven zullen wij liaison worden op de TU, als stabiele factor in hun contact met afstudeerders, promovendi en hoogleraren.

    

  • NEO magnetisch koelen - Magnificent

   New-Energy-Works heeft - met subsidie van het NEO-programma - een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een geïntegreerd systeem voor decentraal verwarmen, koelen en ventileren - op basis van het zogenaamde magnetocalorisch effect. Dit effect houdt in dat een materiaal opwarmt als het in een magnetisch veld wordt geplaatst, en afkoelt als het uit het magnetisch veld wordt weggehaald. 

   Conclusie van de studie is dat het Magnificent-ontwerp aantrekkelijk en haalbaar kan zijn, maar nog wel een traject van onderzoek en ontwikkeling moet worden doorlopen. Het eindrapport geeft inzicht in de R&D vragen die nog beantwoord dienen te worden.

  • DeLight

   Licht als een nieuwe energiedrager. Op eigen initiatief en met steun van EOS-NEO is de haalbaarheid onderzocht van licht en lichtgeleiders als basis voor de energie-infrastructuur. Dit blijkt momenteel mogelijk in de vorm van een energetisch voordelig hybride verlichtingssysteem op lokale schaal. 15 tot 25% van de lichtbehoefte verlichtingsbehoefte kan met zonlicht gedekt worden binnen een kantooromgeving. Op wijk of wereldschaal is dit nog niet mogelijk.