Voorbeeldprojecten

 • Marketing en communicatie

  Graag illustreren we onze dienstverlening aan de hand van een aantal opdrachten die we reeds hebben uitgevoerd.

  • Merits - Disseminatie

   In opdracht van TNO hebben we voor het FP7-project MERITS het raamwerk voor de algemene disseminatie opgesteld samen met het ontwerp van de website inclusief nieuwsbrief-faciliteit. Deze website hebben we vervolgens met een partner gerealiseerd. De website is gebaseerd op een eenvoudig CMS, zodat de projectleider de informatie op de website zelf kan bijhouden. In het MERITS project wordt een compacte warmtebatterij ontwikkeld. Eerder al hebben we TNO succesvol ondersteund bij het schrijven van het subsidievoorstel voor dit project.

  • Communicatieplan Smart Grids

   De hoofddoelstelling van het project “Smart Grid: rendement voor iedereen” in de Provincie Utrecht is de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van opschaalbare dienstenconcepten op het gebied van smart grids. Deze ontwikkeling vindt vooral plaats in twee deelprojecten in de gemeenten Utrecht en Amersfoort, in samenwerking met bewoners en diverse bedrijven en overheden. New-Energy-Works heeft eind 2012, als adviseur en samenwerkingspartner, het communicatie- en kennisdelingsplan voor dit project opgezet. De communicatiedoelstellingen werden geformuleerd, diverse doelgroepen voor de communicatie werden geïdentificeerd, communicatieboodschappen werden aangescherpt en de communicatiemiddelen werden benoemd en uitgewerkt. Ook de organisatie werd uitgewerkt, met een communicatiekalender, begroting en een aanpak voor monitoring van de resultaten. Na een workshop en uitgebreide input van de consortiumpartners, met name van Taskforce Innovatie Utrecht (TFI), resulteerde een plan met breed draagvlak. New-Energy-Works en New-Energy TV leverden begin 2013 nog een film af die een goede indruk geeft van het project: http://new-energy.tv/overig/smart_grid_rendement_voor_iedereen.html

  • Energiesprongprijs

   New-Energy-Works heeft, namens de Energiesprong, samenwerking gezocht met GasTerra om de speciale Energiesprongprijs te integreren in de GasTerra Transitie Jaarprijs (GTJP) van 2011. De GTJP zoekt goede innovatie ideeën om transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te maken. Met de speciale Energiesprongprijs in deze editie wilden Energiesprong en GasTerra nadrukkelijker ook innovatieve inzendingen vergaren specifiek voor de gebouwde omgeving en met nadruk op multidisciplinair samenwerken. Wij hebben voor Energiesprong de samenwerkingsafspraken afgestemd, de criteria voor de Energiesprongprijs opgesteld en actieve ondersteuning geboden in de communicatie, werving  en inhoudelijke opzet van de prijsvraag. Met als resultaat dat de kwaliteit en het aantal inzendingen hoger lag dan voorgaande edities.

   Bekijk ook het filmpje van de winnaars van de Energiesprongprijs.

    

  • Smart Energy

   New-Energy-Works heeft in 2012 het Smart Energy Collective geholpen om de communicatie op te zetten. Smart Energy Collective is een brancheoverstijgende samenwerking van zo’n 20 bedrijven. Middels ‘open innovatie’ wordt samen gewerkt aan technologische innovaties en nieuwe diensten op het brede terrein van ‘smart energy’. In vijf demonstratieprojecten worden de innovaties en nieuwe diensten in de praktijk getoetst en gedemonstreerd. New-Energy-Works heeft onder meer een handreiking voor de communicatie voor het consortium opgesteld, diverse flyers gemaakt, interne nieuwsbrieven verzorgd en verschillende bijeenkomsten ondersteund. Hierbij werden ook de toepassing van de huisstijl en de website verbeterd. 

    

  • Duurzaan2011

   New-Energy-Works heeft gemeente Zaanstad ondersteund bij de organisatie van de manifestatie"Duurzaan2011". Deze manifestatie vond plaats op de dag van de duurzaamheid 11-11-2011. De gemeente wilde met Duurzaan2011 lokale ondernemers actief informeren, stimuleren en begeleiden om duurzamer te ondernemen. Met meer dan 200 bezoekers en een uitgebreid en divers dagprogramma heeft Gemeente Zaanstad hun duurzame ambities succesvol overgebracht op de ondernemers.

    

  • Webapplicaties subsidies en leningen

   New-Energy-Works heeft diverse energieregelingen voor overheden ontwikkeld: van het ontwerp en implementatie van een regeling, tot de ontwikkeling en het onderhoud van de bijbehorende webapplicatie. Door onze ervaring kunnen we snel een website voor uw regeling bouwen. Hierbij gebruiken we een overzichtelijk ontwerp waarbij de aanvrager van de regeling exact weet waar hij/zij aan toe is en wat er van hem/haar gevraagd wordt.

   Daarnaast bevat de webapplicatie een onderhoudsysteem, waardoor uw makkelijk kunt zien hoeveel aanvragen er gedaan zijn en welke bedragen hiermee gemoeid zijn. U kunt hiermee ook aanvragers die niet weten wat ze moeten doen eenvoudig helpen.

   De regeling kan geheel volgens huisstijl gebouwd worden en voldoet volledig aan de rijkswebrichtlijnen. 

   Wilt u kijken hoe dit in de praktijk werkt, dan kunt dit bekijken op de site voor Leningen of de site voor Subsidies.
  • HHW Symposium

   In opdracht van een gemeente ondersteunde New-Energy-Works de subsidiering, de programmering en de organisatie van een symposium en een werkconferentie op twee opvolgende dagen. In het (inter)nationale symposium werd een project in uitvoering van de gemeente mbt grootschalige toepassing van zonneenergie gepresenteerd en een bedrijvenmarkt gehouden. In de werkconferentie werden bedrijven uit de regio geïnformeerd over de kansen voor duurzaam ondernemen rondom energie en milieu. Beide evenementen waren succesvol, met ca 150 deelnemers in het symposium, en 60 deelnemers in de conferentie. Nav beide evenementen was er veel spin-off.

  • Het Energiehuis

   Het Energiehuis is ontwikkeld om potentiële energiebesparingen in een huis middels overzichtelijke stappen in kaart te brengen, en tegelijkertijd te laten zien wat de maatregelen opleveren en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn. Dit kan door het fysiek klikken op onderdelen van het energiehuis, bijvoorbeeld het dak, en vervolgens het invoeren van het dakoppervlak. Je krijgt dan direct een overzicht te zien van de kosten, de terugverdientijd, de CO2 besparing en de jaarlijkse besparing in m3 gas of kWh elektriciteit. Het energiehuis kan uiteraard op maat gemaakt worden afhankelijk van de gewenste huisstijl en lopende subsidies. Voor een voorbeeld klik op Het Energiehuis.

  • Energierapportaal

   EnergieRapportaal.nl® is de online multi-client rapportage en consultancy omgeving van New-Energy-Works voor gemeenten, NGO¬ís en het bedrijfsleven. Voor elk energiedomein treedt een actieve consultant op als moderator. Afhankelijk van het ondewerp zorgt deze voor interactie, updating, beantwoording van vragen en nader onderzoek.   
   Meer informatie ga naar Rapportaal.nl

  • Congres en Convenant

   Klimaatneutraal worden kan je als gemeente niet alleen. In opdracht van een gemeente ondersteunde New-Energy-Works hen in het traject om vorm te geven aan samenwerkingsverbanden met derden. Daarnaast organiseerden we een congres om de ambitie van de gemeente kenbaar te maken en lokale partijen te betrekken, enthousiasmeren en handvatten te geven om zelf actie te ondernemen. Hierbij waren wij verantwoordelijk voor de programmering, organisatie en werving van deelnemers. Dit resulteerde in een succesvol congres met 200 deelnemers. De grote opkomst, de participatie in de workshops en de resultaten van de evaluatie zijn voor de gemeente aanleiding om inderdaad met veel energie door te bouwen aan samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven te faciliteren.