Voorbeeldprojecten

 • Subsidie en financiering

  Graag illustreren we onze dienstverlening aan de hand van een aantal opdrachten die we reeds hebben uitgevoerd.

  • MLEI Subsidieaanvraag IEE

   Vlak voor de indieningsdeadline heeft TU Delft ons verzocht een subsidieaanvraag te schrijven voor de Europese regeling “Mobilising Local Energy Investment- Project Development Assistance” (MLEI-PDA). De aanvraag betrof ondersteuning voor het financieel, technisch, juridisch en organisatorisch framework voor de renovatie van een aantal universiteitsgebouwen en hun aansluiting op een centraal geothermisch warmtenet. Door een slagvaardig team in te zetten met een combinatie van inhoudelijke en subsidie expertise, zijn we er in geslaagd om in één intensieve week een volledig aanvraag in te dienen.

    

  • GreenTech Gateway

   Wij ondersteunen de TU Delft bij de opbouw van de GreenTech Gateway, door het initieren en mobiliseren van R&D projecten. Daarbij combineren we allerhande disciplines en producten met elkaar. Als resultaat zijn drie grote onderzoeksvoorstellen ontwikkeld en zijn enkele succesvolle start-ups betrokken geraakt bij het onderzoek. Voor een van deze bedrijven zullen wij liaison worden op de TU, als stabiele factor in hun contact met afstudeerders, promovendi en hoogleraren.

    

  • Het Energiehuis

   Het Energiehuis is ontwikkeld om potentiële energiebesparingen in een huis middels overzichtelijke stappen in kaart te brengen, en tegelijkertijd te laten zien wat de maatregelen opleveren en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn. Dit kan door het fysiek klikken op onderdelen van het energiehuis, bijvoorbeeld het dak, en vervolgens het invoeren van het dakoppervlak. Je krijgt dan direct een overzicht te zien van de kosten, de terugverdientijd, de CO2 besparing en de jaarlijkse besparing in m3 gas of kWh elektriciteit. Het energiehuis kan uiteraard op maat gemaakt worden afhankelijk van de gewenste huisstijl en lopende subsidies. Voor een voorbeeld klik op Het Energiehuis.

  • Coordinator SUNCITIES

   Managen van het projectbureau van de gemeente Heerhugowaard t.b.v. "Stad van de Zon" financieel ondersteund door de EC onder het 5e kaderprogramma. Het projectbureau was verantwoordelijk voor de coordinatie, organisatie van projectbijeenkomsten, rapportages en verzorgen van kennisverspreiding. Het project werd door vele woelige wateren geleid, met als gevolg dat ambitie, kwaliteit en tevredenheid bij de subsidiegevers nog steeds hoog is.

    

  • Nieuw Energiek Utrecht

   New-Energy-Works heeft een provincie ondersteund bij het opstellen van een subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren om hen financieel te ondersteunen bij het realiseren van energiebesparing en duuurzame energie. De uitvoering van de regeling is gemandateerd aan een stichting. Om dat mogelijk te maken, is het uitvoeringsproces uitgebreid afgestemd met de geldende Algemene Subsidieverordening van de provincie. Dit heeft geresulteerd in een relatief simpel proces dat volledig voldoet aan de juridische vereisten.

  • TEMPO-regeling

   New-Energy-Works heeft voor Heerhugowaard de ‘Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten’, oftewel de TEMPO-regeling,  ontworpen. We waren verantwoordelijk voor het schrijven van een regeling met een onderbouwde subsidiebijdrage, die juridisch onderbouwd was, inhoudelijk geen tegenstrijdigheid vertoonde, die fraude-bestendig was maar voor de gemeente ook eenvoudig in de uitvoering zou zijn.

  • Altener IMPACT

   Voor de Europese Commissie zijn 600 projecten uit 1993 t/m 2002 van het Altener programma (stimuleren van duurzame energie) geëvalueerd. De EC had geen helder beeld van het effect van die projecten in de markt. New-Energy-Works heeft deze evaluatie naar van effecten van overheidsprogramma’s en projecten met haar beproefde IMPACT© methode, gebaseerd op o.a. adoptieprocessen, innovatietheorie, clustertheorie, en business intelligence uitgevoerd. Met de analyse werd duidelijk op welke termijn er welk soort impacts bij welk soort projecten en uitvoerders zijn te verwachten. Tevens werd duidelijk welke factoren binnen en buiten een project tot successen leiden. Op grond daarvan zijn enkele verstrekkende aanbevelingen gedaan en opgevolgd die worden gebruikt als input voor het 6e/7e kaderprogramma en voor het vormgeven van het Intelligent Energy for Europe programma.