Voorbeeldprojecten

 • Project- en programmamanagement

  Graag illustreren we onze dienstverlening aan de hand van een aantal opdrachten die we reeds hebben uitgevoerd.

  • Aanjaagteam Energie

   New-Energy-Works heeft als partner van RElocal in de periode 2011-2012 de activiteiten van het Aanjaagteam Energie in de Provincie Utrecht gecoördineerd. Tientallen lokale duurzame energie initiatieven werden ondersteund bij hun ontwikkeling. Bijna 20 verschillende adviseurs werden ingezet, met de specifieke kennis en ervaring die nodig was om de uiteenlopende vragen op maat te beantwoorden. Naast het maatwerk advies op basis van vragen uit de markt, werden ook enkele gerichte onderzoeken uitgevoerd en werden diverse “one-to-many” activiteiten georganiseerd of ondersteund: cursussen, congressen, workshops en thema-bijeenkomsten van uiteenlopende omvang.

    

  • Energiesprongprijs

   New-Energy-Works heeft, namens de Energiesprong, samenwerking gezocht met GasTerra om de speciale Energiesprongprijs te integreren in de GasTerra Transitie Jaarprijs (GTJP) van 2011. De GTJP zoekt goede innovatie ideeën om transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te maken. Met de speciale Energiesprongprijs in deze editie wilden Energiesprong en GasTerra nadrukkelijker ook innovatieve inzendingen vergaren specifiek voor de gebouwde omgeving en met nadruk op multidisciplinair samenwerken. Wij hebben voor Energiesprong de samenwerkingsafspraken afgestemd, de criteria voor de Energiesprongprijs opgesteld en actieve ondersteuning geboden in de communicatie, werving  en inhoudelijke opzet van de prijsvraag. Met als resultaat dat de kwaliteit en het aantal inzendingen hoger lag dan voorgaande edities.

   Bekijk ook het filmpje van de winnaars van de Energiesprongprijs.

    

  • Coordinator SUNCITIES

   Managen van het projectbureau van de gemeente Heerhugowaard t.b.v. "Stad van de Zon" financieel ondersteund door de EC onder het 5e kaderprogramma. Het projectbureau was verantwoordelijk voor de coordinatie, organisatie van projectbijeenkomsten, rapportages en verzorgen van kennisverspreiding. Het project werd door vele woelige wateren geleid, met als gevolg dat ambitie, kwaliteit en tevredenheid bij de subsidiegevers nog steeds hoog is.

    

  • Programma Alternatieve Brandstoffen

   Gemeente Utrecht heeft New-Energy-Works gevraagd een programma Alternatieve Brandstoffen te schrijven, dat kan rekenen op voldoende draagvlak. Het programma omvat de visie, de doelstellingen, het plan van aanpak voor opzet van het programmamanagement en een budgettering voor de gemeente over een periode van vijf jaar. Het programma sluit nauw aan bij andere programma¬ís op het gebied van duurzaamheid en luchtkwaliteit binnen de gemeente Utrecht. 
   Net als vele andere grote steden in Nederland heeft gemeente Utrecht te maken met fijnstof problematiek, met name veroorzaakt door gemotoriseerd wegvervoer. Het inzetten van alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit en aardgas draagt bij aan vermindering van uitstoot van fijnstof. Tegelijkertijd draagt het bij aan andere gemeentelijke milieudoelstellingen, zoals de reductie van CO2.