Voorbeeldprojecten

 • Inkoop en contracten

  Graag illustreren we onze dienstverlening aan de hand van een aantal opdrachten die we reeds hebben uitgevoerd.

  • Inkoop en contractbeheer samenwerkende gemeenten met Bestuur Regio Utrecht (BRU)

   New-Energy-Works ondersteunt een twaalftal gemeenten in de regio Utrecht die samenwerken met BRU op het gebied van inkoop, contractbeheer en risico management. De besluitvorming is door de deelnemende gemeenten gemandateerd aan BRU. De gemeenten beschikken over individuele leverings-overeenkomsten.Bij het contractbeheer worden knelpunten aangepakt en oplossingen geboden die over alle gemeenten gerepliceerd kunnen worden. Een helpdesk is ingericht voor individuele ad-hoc ondersteuning. Door de samenwerking hebben de gemeenten waar nodig toegang tot dieptekennis en ondersteunende capaciteit. Door de gedeelde kosten kon dit alles voor een laagdrempelige jaarlijkse bijdrage per gemeente beschikbaar gesteld worden.

  • Risico management gemeente Delft en samenwerkende gemeenten

   Opstellen van risicostrategie en uitvoeringsprocedure voor de omgang met (marktprijs)risico onder aardgas- en elektriciteitsleveringsovereenkomsten. Uitvoeren van marktanalyse, opstellen van strategiedoelstelling en definiëren van concrete markcriteria waarbij tarieven vastgelegd worden.Bij marktcriteria werden naast prijsniveaus als trigger ook prijsbeweging en marktmomentum gewogen in de beslissingscriteria.

  • Inkoop en risico management samenwerkende HHAL gemeenten

   New-Energy-Works ondersteunt de HHAL gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Heiloo bij de inkoop, het contractbeheer en het risico management rondom de aardgas- en elektriciteitscontracten. De besluitvorming is door de deelnemende gemeenten gemandateerd aan gemeente Alkmaar. De gemeenten beschikken over individuele leverings-overeenkomsten.Bij de inkoop werden in het Inkoopprotocol de uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd. Op basis hiervan werd het Bestek opgesteld en de Europese aanbestedingsprocedure doorlopen, leidend tot selectie van de leverancier(s). Voor het vastleggen van de tarieven werd een separate strategie en uitvoeringsprocedure opgesteld. De verduurzaming werd gerealiseerd door de aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO) en CO2 compensatie.